Start Komendy
Komendy w grze PDF Drukuj Email
Wpisany przez Elg`cahlxukuth   
czwartek, 25 września 2014 07:58

Niektóre słowa wpisane w oknie gry mają specjalne znaczenie. Słowa te zazwyczaj zaczynają się od znaku nawiasu [ i nie pojawiają się one nad głową postaci jako jej wypowiedź lecz powodują różne działania czasami dotyczące nie tylko naszej postaci, lecz także konta gracza. Niniejszy artykuł będzie uzupełniany o opisy komand dostępnych dla graczy.

 

[kartaPostaci
[kp

Otwiera własną kartę postaci.


[kartaPostaciInnych
[kpi

Pozwala otworzyć kartę postaci innego gracza.

 

[GrabPojemnik

Wybór pojemnika, do którego będą zbierane przedmioty komendą [grab. Pojemnik musi się znajdować w plecaku postaci. Aby ustawić grabienie bezpośrednio do plecaka, należy jako pojemnik wybrać postać.


[grab
Komenda grab służy do automatycznego zebrania przedmiotów z ziemi i leżących wokół postaci zwłok. Przedmioty są umieszczane w plecaku lub pojemniku wybranym przez komendę [GrabPojemnik. Poprzez podanie listy dodatkowych parametrów można wskazać jakiego typu przedmioty nas interesują. Można również określić czy chcemy, aby nasza postać byla narażona na otrzymanie statusu kryminalist z powodu szperania w zwłokach, do których nie mamy prawa zaglądać - odpowiedni parametr pozwoli zignorować niektóre zwłoki, bądź też zlekceważyć nakazy prawa.

Parametry pozwalające ustalić typ zbieranych przedmiotów:
gem - klejnoty
gold - złoto
reg - reagenty magiczne
necro - reagenty nekromanckie
bone - kości
feather - pióra
leather - skóry zwykłe
spined - skóry niebieskie
horned - skóry czerwone
barbed - skóry zielone
leatherall - skóry wszelkiej maści
meat - mięso
wool - wełna
scroll - zwoje
arrow - strzały
weapon - bronie
armor - części zbroi
aids - bandaże
jewel - biżuteria
egg - ptasie jaja
rare - rzadkie składniki rzemieślnicze

 

Dodatkowy parametr:
cc - włączenie ochrony przed statusem kryminalisty (postać nie będzie zbierać niektórych przedmiotów).

Przykłady użycia:
[grab gold cc - podniesie tylko złoto z ciał i ziemi wokół gracza, pominie cele, które spowodują status kryminalisty.
[grab cc - podniesie wszelkie przedmioty z ciał i ziemi wokół gracza, pominie cele, które spowodują status kryminalisty.
[grab necro weapon - podniesie składniki nekromanckie i bronie z ciał i ziemi wokół gracza.
[grab gem jewel gold armor weapon reg - podniesie przedmioty przydatne dla maga kryminalisty.


[powerhour start - rozpoczyna Power Hour, czyli godzinny okres, w którym szansa na przyrost statystyk i umiejętności postaci jest dwukrotnie wieksza

[powerhour - podaje informacje o aktualnym stanie Power Hour: czy zostało już w danym dniu wykorzystane, lub ile minut pozostało do końca gdy jest aktywne.

 

[wykrywanie

Włącza lub wyłącza umiejętność biernego wykrywania. Postać posiadająca umiejętność odkrywania ukrytych używa jej biernie co kilka sekund. Czasami jednak chcemy tego uniknąć, jeśli współpracujemy z ukrytą postacią.


[status

Wyświetla informacje o postaci takie jak jej sława, karma oraz ilość popełnionych morderstw.


[BondTime

Pozwala sprawdzić ile jeszcze czasu musi minąć, nim wybrany zwierzak będzie nam wierny.


[kox

Włącza lub wyłącza dodatkowe komunikaty związane z przyrostem umiejętności: szansa na przyrost umiejętności (GainChance) oraz współczynnik określający zależność przyrostu od szansy na wykonanie akcji (SuccessChance). Nejlepiej trenuje się, gdy ten drugi ma wartość 1. Komenda nie obejmuje umiejętności Medytacja i Koncentracja.

 

[gracze

Podaje informację o ilości zalogowanych graczy.

[wina

Jeśli postać znajduje się w więzieniu, można użyć komendy aby dowiedzieć się o przyczynie kary.

 

[Obywatelstwo
Dostępna dla wszystkich obywateli.
Pozwala sprawdzić nazwę miasta, w którym posiada się obywatelstwo.


[ObywatelstwoPorzuc
Dostępna dla wszystkich obywateli.
Pozwala zrzec sie obecnego obywatelstwa w miescie.


[OstatnieWydarzenia
Dostępna dla wszystkich obywateli.
Pokazuje ostatnie wydarzenia z miasta, w którym gracz jest obywatelem.


[ArmiaPosterunki
Dostępna dla obywateli na stanowisku: przywódca, kanclerz główny lub kanclerz armii.
Wyświetla panel ustawień posterunków miasta.

Poprawiony: niedziela, 20 grudnia 2015 12:13