Start Miasta Obsługa systemu
Obsługa systemu miast PDF Drukuj Email
Wpisany przez Elg`cahlxukuth   
środa, 25 lutego 2015 12:03

Nazewnictwo
Dusze miasta prezentują specyficzne nazewnictwo dla budynków i statusów obywateli. Nie ma to wymuszać na graczach używania takich samych nazw. Gracze według własnej woli mogą odgrywać istnienie różnych form rządzenia i nazw dla poczególnych ras.
Przykładowo najwyższą rangą w tym systemie jest przedstawiciel. Oczywistą sprawą jest, że w jednym mieście gracze mogą go nazywać królem, jeśli panuje u nich monarchia. Przykładowo Norstygowie mogą go mianować Jarlem.

Status w mieście
Każda postać, która otrzyma obywatelstwo miasta może w nim pełnić różne role.
Obywatel
Podstawowy status każdego nowego obywatela.
Dopóki miasto nie posiada przywódcy, kanclerza głównego lub dyplomacji obywatelstwo może być nadane jedynie przez GMa.
Pozwala na:
- składanie w ofierze datków na miasto
- daje dostęp do listy obywateli posegregowanych alfabetycznie
- daje dostęp do listy obywateli posegregowanych według tego jak dużo ofiarowali na rzecz miasta - pierwsza najbardziej oddana dziesiątka
- daje dostęp do listy obywateli posegregowanych według daty przystąpienia do miasta - pierwsza najstarsza dziesiątka
- daje dostęp do listy budynków które mogą być: wybudowane, w budowie, zawieszone oraz działające
Kanclerz
Istnieje 5 typów kanclerzy. Posiadają oni wszystkie umiejętności jak obywatel i dodatkowe.
Kanclerz główny
Jest to prawa ręka przedstawiciela.
Posiada takie same prawa jak przedstawiciel poza możliwością mianowania kanclerza głównego.
Kanclerzy głównych może być więcej niż jeden.
Dodatkowo pozwala na:
- nadawanie oraz zabieranie obywatelstwa,
- zabieranie tytułów kanclerza (włącznie ze swoim tytułem),
- mianowanie kanclerzem: dyplomacji, ekonomii, armii, budownictwa,
- może wybierać budynki do budowy,
- może zawieszać oraz kończyć zawieszenie budynków,
- dostęp do specjalnych opcji: podatki, armia, ekonomia, dyplomacja.
Kanclerz dyplomacji
Może być nadany przez kanclerza głównego lub przedstawiciela.
Dodatkowo pozwala na:
- nadawanie oraz zabieranie obywatelstwa,
- dostęp do specjalnych opcji: dyplomacja.
Kanclerz ekonomii
Może być nadany przez kanclerza głównego lub przedstawiciela.
Dodatkowo pozwala na:
- może zawieszać oraz kończyć zawieszenie budynków,
- dostęp do specjalnych opcji: podatki, ekonomia.
Kanclerz armii
Może być nadany przez kanclerza głównego lub przedstawiciela.
Dodatkowo pozwala na:
- dostęp do specjalnych opcji: armia.
Kanclerz budownictwa
Może być nadany przez kanclerza głównego lub przedstawiciela.
Dodatkowo pozwala na:
- może wybierać budynki do budowy.
Przedstawiciel
Tytuł może być nadany tylko przez GMa.
Posiada wszystkie umiejętności jak kanclerz główny.
Dodatkowo pozwala na:
- nadanie tytułu kanclerza głównego.

Dusza miasta
Informacje
Widok osoby nie będącej obywatelem danego miasta.

Widoczne są tylko podstawowe parametry miasta.
Widok osoby będącej obywatelem danego miasta.

Widoczne są podstawowe parametry miasta oraz dostępne są inne panele.

Skarbiec
Każde miasto posiada własny skarbiec. Wgląd w zawartość skarbca mają tylko obywatele miasta tego skarbca.

Posiadana ilość wskazuje ile surowca jest w skarbcu.
Maksymalna ilość wyznacza maksymalny pułap jaki można trzymać w skarbcu.
Dzienny rozchód pokazuje ile zasobów dziennie ubywa na koszt utrzymania budynków (nie uwzględnia opłat za strażników, które dokonywane są tylko w momencie ich śmierci).

Zasoby uzyskuje się poprzez:
- dobrowolnie przekazane surowce przez graczy (wszystkie surowce),
- wygenerowane przez niektóre budynki (wszystkie surowce),
- uzyskane ze sprzedaży zagranicznej (złoto),
- otrzymane od innych miast (wszystkie surowce),
- uzyskane z podatków u handlarzy (złoto).

Zasoby traci się poprzez:
- utrzymanie budynków (wszystkie surowce),
- wskrzeszanie strażników (wszystkie surowce),
- wysyłka surowców do innych miast (wszystkie surowce),
- sprzedaż w handlu zagranicznym (wszystkie surowce),
- utracone przez rabaty u handlarzy (złoto).

Surowców nie da się ze skarbca pobrać, to znaczy, że wszystko co się w nim znajdzie, pozostaje częścią miasta.


Obywatele

Zwykły obywatel, kanclerz budownictwa, kanclerz armii, kanclerz ekonomii mają w tej zakładce dostęp do tylko niektórych funkcji obywateli.

Lista obywateli wg nazwy, pozwala zobaczyć wszystkich obywateli tego miasta.
Lista obywateli wg poświecenia, pozwala zobaczyć którzy obywatele oddali największe ilości surowców. Listy dla poszczególnych surowców ukazują pierwszą dziesiątkę najbardziej oddanych.
Lista obywateli wg przystąpienia, pozwala zobaczyć najstarszą dziesiątkę obywateli.
Moje obywatelstwo, ukazuje parametry naszego obywatelstwa.

Kanclerz dyplomacji dodatkowo ma dostęp do kolejnych dwóch opcji.

Nadaj obywatelstwo, pozwala zaproponować graczowi nadanie obywatelstwa.
Zabierz obywatelstwo, pozwala zabrać graczowi obywatelstwa w danymi mieście.

Kanclerz główny dodatkowo ma dostęp do kolejnych pięciu opcji.

Lista kanclerz, pokazuje listę wszystkich kanclerzy i pozwala ich usuwać ze stanowiska.
Mianuj kanclerzem, pozwala mianować kanclerzem: dyplomacji, armii, ekonomii, budownictwa.

Przywódca posiada ostatnią opcję.

Mianuj kanclerzem pozwala mianować kanclerzem głównym.

Rozwój miasta
Budowanie budynków ma różna właściwości. Budynki posiadają jedną lub więcej z wymienionych:
- udostępnienie NPCa,
- zmiana maksymalnej pojemności skarbca,
- zmiana dziennego przyrostu surowca,
- dostęp do specjalnych opcji miasta (sterowanych przez kanclerzy).
Miasta mogą rozbudować się o 41 różnych budynków. Każdy z nich posiada inne zastosowanie, trzeba jednak wiedzieć, że po pierwsze dużo kosztują, ale wymagają też codziennych opłat.
Po wybudowaniu wszystkich budynków, maksymalna ilość surowców możliwych do utrzymania w skarbcu oraz ich dzienny przyrost wygląda jak na poniższym obrazku.

Lista budynków

Widoczna dla wszystkich obywateli.
Parametry budynku

Widoczne dla wszystkich obywateli.
Budynki poziomu 0 nie mają wymaganych budynków by mogły być zbudowane.
Budynki poziomu 1 mają 0 lub 1 wymagany działający budynek by mogły być zbudowane.
Budynki poziomu 2 mają 0 lub 1 lub 2 wymagane działające budynki by mogły być zbudowane.
Budynki poziomu 3 mają 0 lub 1 lub 2 lub 3 wymagane działające budynki by mogły być zbudowane.
Oznacza to, że niektóre budynki nie będą mogły być zlecone do budowy dopóki nie ukończymy budowy innych.
Dodatkowo budynki pokazują czy i o ile zwiększą maksymalną pojemność skarbca dla danych surowców oraz czy zwiększą przychód dzienny jakiegoś surowca.
Zlecenie budowy

Przywódca, kanclerz główny oraz kanclerz budownictwa mają dostęp do zlecenia budowy. Aby to zrobić skarbiec musi posiadać wymagane surowce, które ulegają zniszczeniu wraz z rozpoczęciem budowy.
Opłaty za budynki
Dzienna opłata za budynek równa się jednemu promilowi początkowej jego ceny. Jest ona wyliczana dla każdego surowca.
W przypadku kiedy opłata nie może zostać pobrana ze skarbca, budynek przejdzie w stan zawieszenia, a NPCe do niego przypisani odmówią udzielania usług. By budynek zaczął działać na powrót należy wznowić jego działanie, jednakże koszt takiej akcji wynosi jeden procent początkowej wartości (czyli ekwiwalent opłat za 10 dni).
Budynki poziomu 0 nie wymagają dziennych opłat.

Utrzymanie
Ten panel daje dostęp do wielu ciekawych opcji. Oczywiście nie wszystkie są dostępne dla wszystkich. Dodatkowo niektóre funkcje są odblokowane dopiero po wybudowaniu konkretnych budynków.
Zwykły obywatel

Obywatel posiada dostęp do podstawowej listy z informacjami o budynkach (która daje takie same informacje jak panel Rozwój miasta).
Dodatkowo każdy obywatel może zobaczyć co wydarzyło się ostatnio w mieście. Oprócz duszy miasta, Ostatnie wydarzenia można również zobaczyć używając komendy [OstatnieWydarzenia

Ostatnie wydarzenia pokazują ostatnie 35 zdarzeń, które miały miejsce w naszym mieście. Pozwala to na kontrole władzy, która nie zawsze przecież jest zaradna.

Kanclerz dyplomacji
Dodatkowo kanclerz dyplomacji ma dostęp do panela dyplomacji.

Sam dostęp nie daje jednak dużo, jeśli miasto nie posiada dwóch kluczowych budynków dla dyplomacji.

Kiedy jednak budynki te działają uzyskujemy dostęp do 3 nowych opcji.


Wysyłanie surowców do innych miast.

Pozwala na wybór miasta oraz wysłanie do niego surowców. Jednakże jako, że są one wysyłane karawaną koszt takiego procederu kosztuje jednorazowo 1000 gp.

Transfer odbywa się oczywiście między skarbcami, zatem gracze nie mogą użyć własnych pieniędzy, by opłacić karawanę, ani również nie są w stanie przejąć wysyłanych surowców.
Taka wysyłka jest jednostronna. Drugie miasto nie jest zobowiązane do niczego, dlatego kanclerze dyplomacji powinni się wpierw umówić co do wymiany. Oczywiście, jeśli inne miasta nas oszuka, może to wskazać np. przez zmianę relacji dyplomatycznych.

Relacje dyplomatyczne
Relacje nie mają obecnie wpływu na mechanikę. Pozwalają jednak władzy miasta pokazać jakie jest ich nastawienie do innych miast. Obywatele mogą w ten sposób pokierować swoimi poczynaniami wobec innych miast.


Informacje wywiadu
Kiedy w mieście posiadamy ambasadę jak i torturownię może wykraść informacje wywiadowcze.

W ten sposób możemy się dowiedzieć co inne miasta myślą o naszym możliwym sojuszniku/wrogu. Takie informacje zawsze są cenne.

Kanclerz ekonomii
Ten kanclerz jest jednym z najważniejszym. Może decydować o tym, czy budynki powinny być zawieszone lub przywrócone do działania.
Dodatkowo uzyskuje dostęp do dwóch paneli: podatki oraz ekonomia.

Podatki
Podatki wpływają na ceny u miejskich kupców. Jednakże nie mają wpływu na sprzedaż do nich, a jedynie zakup.

Jak widać do wpływu na podatki potrzebujemy ratusza.

Podatki poniżej zera będą obniżać ceny przy zakupie, różnica między oryginalną wartością, a opłaconą przez gracza będzie zrekompensowana ze skarbca.
Podatki powyżej zera zwiększą wymaganą sumę pieniędzy do zapłacenia, jednakże nadwyżka zasili nas skarbiec.
Możemy ustalić podatki niezależnie dla: obywateli naszego miasta, obywateli jakiegokolwiek innego miasta oraz graczy, którzy nie posiadają obywatelstwa.
Kanclerz ekonomii musi wpływać na podatki rozważnie, by nie spowodować bankructwa miasta. Co z kolei pociągnie za sobą brak możliwości opłaty za budynki czyli ich zawieszenie. Dodatkowo nie będziemy mieć złota na opłatę za strażników...
Podatki można zmienić raz na cykl (raz dziennie).

Ekonomia
Niezależnie od tego czy posiadamy port, kanclerz ekonomii ma dostęp do informacji ile cykli (dni) jesteśmy w stanie opłacać budynki, bez potrzeby zasilania skarbca, oraz który surowiec będzie nam potrzebny najwcześniej.

Po wybudowaniu portu uzyskamy dostęp do portowego handlu zagranicznego.

Portowy handel powinien być ostatecznością, w kryzysowych sytuacjach. Kupcy ze statku są bardzo skąpi. Do tego bardzo cenią sobie swój towar.

Przed wykorzystaniem tej opcji lepiej wpierw pomyśleć nad własnym wyrobem surowców lub handlem z innymi miastami.
Statek każdego dnia posiada różne surowce do sprzedania i kupienia. Również ceny wahają się między bardzo niekorzystnymi, a niekorzystnymi. Wiadomo, żeglarze muszą jakoś żyć!

Kanclerz armii
Jest to drugi po kanclerzu ekonomii najistotniejszy kanclerz. Nie wymaga dodatkowych budynków, by zyskać dostęp do wszystkich opcji, jednakże kilka z nich bardzo zwiększą jego możliwości.

Po wyborze panelu armii, sprawa zaczyna być ciekawsza.

Maksymalna ilość strażników - zależy od wybudowanych budynków. Podstawowo miasto posiada jednego strażnika darmowego nad którym gracze nie mają kontroli. Kanclerz armii domyślnie posiada 3 strażników możliwych do postawienia, tą liczbę można zwiększyć poprzez budowę: plac treningowy (zwiększy liczbę o 3), koszary (zwiększy liczbę o 4), twierdza (zwiększy liczbę o 5). Maksymalnie miasto może posiadać 15 strażników i jednego darmowego.
Aktywna ilość strażników - ilość strażników aktywnych (niekoniecznie żywych).
Maksymalna ilość posterunków - zawsze równa 35.
Utworzona ilość posterunków - równa się liczbie stworzonych posterunków niezależnie od ich statusu.
Częstotliwość wskrzeszania strażników mówi o tym, jak często strażnicy danego miasta mają być wskrzeszani (jeśli miasto nie ma pieniędzy na wskrzeszenie, posterunek zostanie zawieszony).

Lista dostępnych strażników
Lista dostępnych strażników powie nam o tym do jakich strażników nasze miasto ma dostęp.

Jak widać niektóre budynki wymagane są by móc zwerbować strażników. Zwykły strażnik jest zawsze dostępny.
następnie widzimy cenę:
- aktywacji - kiedy posterunek po utworzeniu ma być uruchomiony z danym strażnikiem
- odwieszenia - kiedy strażnik nie mógł być wskrzeszony posterunek zostanie zawieszony, cena tutaj mówi o tym za ile posterunek może być odwieszony
- wskrzeszenia - kiedy strażnik nie żyje i ma być wskrzeszony

Posterunki
Posterunki to wirtualne miejsca gdzie będą wskrzeszani, stawiani strażnicy. Wybór ich miejsca jest kluczowy. Niektórzy mogą być nieprzydatni jeśli kanclerz armii źle ich umieści.

Cena utworzenia posterunku to aż 5000gp. Warto mieć to na uwadze kiedy wybiera się miejsce postawienia posterunku.
Miejsce posterunku jest zawsze brane z miejsca gdzie aktualnie stoi kanclerz armii. Oczywiście musi to być na terenie miasta.

Po utworzeniu kilku posterunków będą one widoczne na liście.
Czerwona kropka oznacza, że posterunek jest zawieszony - czyli brak tam strażnika,
zielona oznacza, że posterunek działa - strażnik może tam być żywy lub martwy (oczekujący na wskrzeszenie)
brak kropki, oznacza, że posterunek jest nieaktywny, zatem oczekuje na aktywacje (przed aktywacją należy wybrać typ strażnika)

Po wyborze posterunku uzyskamy dostęp do szczegółowych parametrów oraz możliwość ich zmiany.
Zmiana strażnika, zawsze zmienia status budynku na dostępny - czyli należy go aktywować za cene aktywacji strażnika
zawieszenie posterunku zawsze powoduje usunięcie strażnika
uruchomienie posterunku zawsze powoduje postawienie strażnika
Cena odwieszenia posterunku jest wyższa niż zawieszenie-odwieszenie posterunku. W razie potrzeby kanclerz może w ten sposób wskrzeszać strażników ale musi się liczyć z tym, że jest to około 150% kosztów normalnego wskrzeszenia.
Kiedy następuje cykl wskrzeszenia jeśli miasto nie posiada już działającego budynku do możliwości użycia wybranego przez nas strażnika, posterunek zostanie zawieszony.

Kanclerz budownictwa
Ten kanclerz nie posiada żadnych dodatkowym umiejętności w panelu utrzymania, jako, że odpowiada tylko za zlecanie budynków do budowy.
Wydawałoby się, że to najmniej istotna rola... dopóki nie zobaczy się kosztów budowy! Wtedy zmienia się zdanie o tym tytule.

 

Autor: Gorgoth

Poprawiony: niedziela, 12 kwietnia 2015 14:52